Regulamin

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.adventurehunters.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas gry  uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz wszelkich zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:
3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie adventurehunters.pl lub telefonicznie pod numerem +48 573 971 699 lub +48 514 042 927
3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) liczba uczestników
b) nazwa wybranego scenariusza
c) data i godzina rezerwacji
d) język prowadzenia (polski lub angielski)
e) numer telefonu kontaktowego
f) adres email
g) sposób płatności
h) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).
3.3 Rezerwację można odwołać pisząc na e-mail kontakt@adventurehunters.pl lub telefonicznie.
3.4 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
3.5 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.
3.6 W dniu gry uczestnik gry otrzyma smsa i/lub mmsa ze szczegółami dotyczącymi gry, w tym instrukcję dojazdu z dokładnym adresem w którym odbędzie się gra.

4. Gra:
4.1 Gra w zależności od wybranego scenariusza odbywa się pod adresem Kępa Tarchomińska 6, Warszawa.
4.2 W grze nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 16 roku życia bez opiekuna.
4.3 Jeżeli w grze mają uczestniczyć osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Adventure Hunters. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora lub taka gra może nie zostać zrealizowana.
4.4 Każdy scenariusz ma określoną maksymalną liczbę graczy.
4.5 Gra trwa w zależności od wybranego scenariusza od 60 do 120 minut. Należy jednak zarezerwować sobie zawsze 10 minut więcej na wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne czy zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
4.6 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Adventure Hunters mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
4.7 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
4.8 Uczestnicy gry powinni pojawić się na miejscu najpóźniej o godzinie rozpoczęcia gry. Pracownicy Adventure Hunters mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.
4.9 Każdy z uczestników po przybyciu na miejsce gry, jest zobowiązany do podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem i zasadami przebywania w pokoju lub na terenie gry terenowej.
4.10 Na terenie pokoju i/lub gry terenowej zabronione jest robienie zdjęć i nagrywania wideo.

5. Zasady bezpieczeństwa
5.1 W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny, który automatycznie otwiera drzwi i kończy grę.
5.2 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Adventure Hunters przed rozpoczęciem zabawy.
5.3 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Adventure Hunters pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
5.4 Adventure Hunters nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
5.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5.6 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5.7 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. Płatność
6.1 Płatności w Adventure Hunters dokonać można wyłącznie gotówką w PLN, w Euro lub Voucherem Prezentowym.
6.2 Koszt gry to 100 zł w dni robocze  lub 150 zł w weekendy i święta.
6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

7. Vouchery
7.1 Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w Adventure Hunters w dowolnym pokoju.
7.2 Voucher można zakupić w siedzibie Adventure Hunters. Koszt Vouchera to 150 zł.
7.3 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez sześć miesięcy od daty zakupu
7.4 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i zaznaczyć „Voucher” w sposobie płatności.

8.Media społecznościowe
1. Na koniec wizyty w escape room-ie klient ma możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.
2. Przez wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia, wyraża się również zgodę na zamieszczenie zdjęcia w mediach społecznościowych
przez firmę Adventure Hunters.